Beroepsvereniging

Kwaliteit, rechten en plichten
Ik ben lid van beroepsvereniging NVPA, (Nederlands nvpa_logoVerbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. De NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Ik werk  volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging.

Ook ben ik geregistreerd als therapeut bij de RBCZ en heeft de praktijk een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk klachtrecht.

De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG

Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, is het belangrijk om dit met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NVRG of bij de NVPA /RBCZ

Privacy
Wij zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht en zullen derden niet zonder uw toestemming informeren over uw behandeling bij ons.