Tarieven

Tarieven en Vergoedingen(*)
  • Individuele therapie: € 105,- per sessie van 60 minuten.
  • Partnerrelatietherapie:  € 160,- (incl. btw) per sessie van 60 minuten .
  • Gezinstherapie: € 160,- (incl. btw) per sessie van 60-75 minuten . Tot max 5 personen.
  • Gezinnen vanaf 5 personen € 200,- (incl. btw) per sessie van 90 minuten.

De tarieven zijn inclusief telefonisch en e-mail contact, voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.
Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Wordt een afspraak niet of korter dan een dag van te voren afgezegd, dan wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht. 

*Aanpassing tarieven per 1 januari 2024
Met ingang van 1 januari 2024 worden de tarieven aangepast. Dit is helaas noodzakelijk vanwege de sterk gestegen kosten bij de uitvoering van de praktijk. 

                       ======================

Vergoedingen door zorgverzekeraars 2024
Of u voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van waar u verzekerd bent en de wijze waarop u verzekerd bent. In de meeste gevallen wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed op basis van mijn registratie bij het NVPA. Bovenstaande bedrag voor relatie of gezinstherapie kan worden gesplitst, zodat iedere partner of gezinslid bij zijn of haar zorgverzekeraar kan declareren. De therapiekosten hebben geen invloed op de jaarlijkse eigen bijdrage omdat deze betrekking heeft op de basisverzekering en de therapiekosten uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Psychosociale hulpverlening valt onder alternatieve hulpverlening. Een verwijsbrief van uw huisarts is in dit geval niet noodzakelijk.

Om geheel zeker te zijn dat uw zorgverzekeraar op basis van uw aanvullende polis vergoed, adviseer ik u, rechtstreeks contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Fiscale regelingen:
De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn ‘psychisch lijden’. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.