Uitgangspunten

In therapie gaan is een keuze waarbij je je kwetsbaar opstelt omdat je iets aan je situatie en/of jezelf wilt veranderen. Persoonlijke problemen bespreken is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
 Een betrouwbare therapeutische relatie met een gekwalificeerde therapeut is hiervoor een voorwaarde. De hulpverlening is gericht op de persoon en de hulpvraag van de cliënt(en).

Wat zijn daarbij belangrijke uitgangspunten:
  • De veranderwensen van de cliënt(-en)
  • Werken op basis van gelijkwaardigheid, respect en samenwerking
  • Gebruik maken van individuele en relationele krachtbronnen
  • Steun bieden bij het vinden van eigen oplossingen
  • Aansluiten bij een brede groep van mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden in hetero- en homoseksuele relaties
Hoe lang duurt therapie?

De duur kan variëren en is afhankelijk van uw voorgeschiedenis, problematiek, doelen en wensen. Het streven is binnen 6 tot 10 sessies tot een oplossing van uw problemen te komen, dan wel een manier te vinden om uw problemen weer hanteerbaar te maken. Soms zijn er meer gesprekken nodig. het begin vinden de zittingen wekelijks of tweewekelijks  plaats. Om de 5 bijeenkomsten evalueren we. Bij ernstige (fase)problematiek kan de therapie langer duren.

Ter illustratie
De man weet niet dat er een slang onder hem zit. De vrouw weet niet dat er een steen op de man drukt. De vrouw denkt: “Ik zal vallen en ik kan niet klimmen omdat de slang me gaat bijten! Waarom kan de man niet wat meer kracht gebruiken en me optrekken!” De man denkt: “Ik heb zoveel pijn, maar toch trek ik je nog steeds zo veel als ik kan! Waarom probeer je niet een beetje harder te klimmen ?!” Moraal van het verhaal : Je kan de druk die rust op de andere partij niet zien en de andere partij kan de pijn, waar je in zit, niet zien. Dit is het leven, of het nu gaat om werk, familie, vrienden of gevoelens, je zou moeten proberen elkaar te begrijpen, anders leren denken, aan elkaar denken en beter communiceren.