Voor wie?

Wanneer kiezen voor een individuele-, relatie- of gezinstherapie?

Individuele therapie
Individuele therapie is zinvol als u niet lekker in uw vel zit en het u niet goed lukt om hier zelf uit te komen. U heeft het gevoel rond te blijven draaien in cirkels. De therapie kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten, maar ook om een luisterend oor en een goed gesprek. In samenwerking met de therapeut onderzoekt u hoe u communiceert, wat uw patronen zijn, wat u doet en wat u liever vermijdt.

Onderwerpen voor therapie kunnen zijn:
* Uitzoeken wat u wilt in uw leven
* Verbinding en hechting 
* Relaties, familie en gezin
* Problemen met seksualiteit, intimiteit
* Verlies en rouw
* Traumatische ervaringen
* Boosheid en agressie
* Levensfasen, veranderingen en ouder worden
* Identiteit en autonomie; wie ben ik?
* Somberheid, stress of angstklachten

Relatie (systeem)therapie
Relaties zijn het mooiste en ook moeilijkste dat er is. Wanneer je relatie niet loopt zoals je wilt en je komt er samen niet meer uit, dan levert therapie een positieve bijdrage.
Als therapeut help ik je patronen te ontdekken die je in de loop van je leven hebt opgebouwd, maar die niet meer goed werken. Dat maakt dat je in staat bent om op een andere manier naar jezelf en de ander te leren kijken of je focus te verleggen.
Voor relatietherapie hoef je niet altijd met z’n tweeën te zijn, soms is je partner niet of nog niet gemotiveerd voor therapie. Ook dan is relatietherapie zinvol om te kijken wat je zelf kunt doen om je relatie te veranderen. Ook voor mensen bij wie het niet lukt om een relatie aan te gaan of te behouden is relatietherapie zinvol. Om te onderzoeken wat je mogelijkheden zijn, om te ontdekken wat je nodig hebt en om je te kunnen openstellen voor een relatie die bevredigend en duurzaam is.

Bij welke problemen?
* Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te kunnen bereiken
* Bij heftige en terugkerende ruzies die niet opgelost worden
* Jaloezie of ontrouw
* Wanneer het niet lukt een relatie te krijgen of te behouden
* Wanneer het niet lukt een destructieve relatie te beëindigen
* Bij problemen in de relatie en communicatie tussen ouders en kinderen
* Bij samengestelde gezinnen
* Bij overige relatieproblemen                                                                                             

Gezinstherapie
Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie en wordt ook wel gewoon systeemtherapie genoemd. Hierbij gaat men er vanuit dat een verandering bij  een persoon binnen het gezin, zorgt voor verandering van reacties bij alle gezinsleden. Soms ontwikkelt  het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen, soms lukt dat niet en ontstaan niet- helpende patronen.  In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gekeken naar de sterke kanten van het gezin. In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen door de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Onderzocht wordt welke manieren helpen om elkaar te steunen en weer beter te begrijpen en om samen weer momenten van plezier te hebben. 

partner symbolen