Werkwijze

Verwachtingen uitspreken
In therapie gaan, ervaren veel mensen als een stap zetten op onbekend terrein. Partners kunnen verschillende verwachtingen hebben van de gesprekken. We nemen tijd om dit te onderzoeken.

Afstemmen
In het eerste gesprek, een intakegesprek, zal ik veel vragen stellen en al een mogelijke aanpak voorstellen. Hopelijk kunnen we tot een gezamenlijk doel komen. Na dit eerste gesprek kun je beslissen of er voldoende klik en vertrouwen is om de therapie voort te zetten. Is er vertrouwen in de samenwerking, dan maken we afspraken voor de vervolgsessies. In de regel zijn 6-10 gesprekken nodig om tot een goede afronding te komen.

Weer verbinding maken
We onderzoeken hoe negatieve patronen ontstaan zijn, hoe ze in stand worden gehouden en wat nodig is om weer verbinding te maken met elkaar. Een gezamenlijke zoektocht. Eerlijk, uitnodigend, soms ook confronterend, maar heel vaak inzicht gevend.